سری دوم دوره کلنجاری با ریاضی

2,700,000 ریال
سری دوم دوره کلنجاری با ریاضی

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1400/12/24
 • تاریخ شروع دوره
  1400/12/27
 • تاریخ پایان دوره
  1401/2/9

محتوای آموزشی موجود نیست.

 • تاریخ جلسه: 1400/12/27

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/5

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/11

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/18

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/19

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/25

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/26

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/1

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/2

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/8

  زمان شروع: 20:30

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده