دوره ۸ جلسه ای کلاس ریاضی تیزهوشان ویژه پایه هفتم و هشتم

2,700,000 ریال
دوره ۸ جلسه ای کلاس ریاضی تیزهوشان ویژه پایه هفتم و هشتم

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1400/12/24
 • تاریخ شروع دوره
  1400/12/28
 • تاریخ پایان دوره
  1401/2/7

محتوای آموزشی موجود نیست.

 • تاریخ جلسه: 1400/12/28

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/6

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/10

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/17

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/20

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/24

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/27

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/1/31

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/3

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/7

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 22:00

  مدرسان: محسن فروزنده