لینک کلاس جهت آزمایش ورود به کلاس

رایگان
لینک کلاس جهت آزمایش ورود به کلاس

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1402/2/6
 • تاریخ شروع دوره
  1402/2/6
 • تاریخ پایان دوره
  1402/3/12

محتوای آموزشی موجود نیست.

 • تاریخ جلسه: 1402/2/8

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1402/2/13

  زمان شروع: 21:00

  زمان پایان: 21:30

  مدرسان: محسن فروزنده