حل نمونه سوال های امتحانی سال های گذشته درس ریاضی پایه هشتم

6,000,000 ریال
حل نمونه سوال های امتحانی سال های گذشته درس ریاضی پایه هشتم

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1401/2/28
 • تاریخ شروع دوره
  1401/2/28
 • تاریخ پایان دوره
  1401/3/7

برای اطلاع از جزئیات دوره ، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه : 1401/2/29

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/2/30

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/2/31

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/1

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/2

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/3

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/4

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/5

  زمان شروع : 11:30

  زمان پایان : 12:30

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/5

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/6

  زمان شروع : 11:30

  زمان پایان : 12:30

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1401/3/6

  زمان شروع : 19:00

  زمان پایان : 20:00

  مدرسان : محسن فروزنده