کلاس رفع اشکال ریاضی نهم

هزینه ثبت نام در دوره: 60,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
تاریخ ثبت : 1399/10/13
تاریخ شروع دوره : 1399/10/13
تاریخ پایان دوره : 1399/10/13
نوع دوره : دوره آنلاین
پیش نیاز این دوره :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی دوره :

-

کلاس رفع اشکال ریاضی نهم