ادامه کلاس تقویتی ریاضی

2,700,000 ریال
ادامه کلاس تقویتی ریاضی

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1401/2/8
 • تاریخ شروع دوره
  1401/2/10
 • تاریخ پایان دوره
  1401/3/20

برای اطلاع از جزئیات دوره، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه: 1401/2/10

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/14

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/17

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/21

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/24

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/28

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه: 1401/2/31

  زمان شروع: 18:30

  زمان پایان: 19:30

  مدرسان: محسن فروزنده