کلاس تقویتی ریاضی پایه هفتم

2,700,000 ریال
کلاس تقویتی ریاضی پایه هفتم

توضیحات تکمیلی

 • وضعیت دوره
  دوره غیرفعال است.
 • نوع دوره
  دوره آنلاین
 • تاریخ ثبت
  1400/11/19
 • تاریخ شروع دوره
  1400/11/20
 • تاریخ پایان دوره
  1400/12/21

برای اطلاع از جزئیات دوره ، به اپلیکیشن یکیتا مراجعه کنید.

 • تاریخ جلسه : 1400/11/20

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/11/23

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/11/27

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/11/30

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/12/7

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/12/11

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/12/14

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده

 • تاریخ جلسه : 1400/12/21

  زمان شروع : 18:00

  زمان پایان : 19:00

  مدرسان : محسن فروزنده