دوره ها
تاریخ شروع: 1399/10/4 حل چند سوال امتحانی و رفع اشکال

تاریخ شروع: 1399/10/4 حل چند سوال امتحانی برای بچه های کلاس هفتم

تاریخ شروع: 1399/10/4 حل چند سوال امتحانی پایه هشتم

تاریخ شروع: 1399/10/3 رفع اشکال ریاضی پایه هشتم

تاریخ شروع: 1399/10/3 کلاس رفع اشکال ریاضی هشتم

تاریخ شروع: 1399/9/27 جلسه آغازین کلاس های ریاضی ( آشنایی با اپلیکیشن و برنامه یکیتا )