دوره ها

حل یه نمونه سوال از فصل سوم  به همراه پرسش و پاسخ
تاریخ شروع: 1400/10/10

حل یه نمونه سوال از فصل سوم به همراه پرسش و پاسخ

حل یه نمونه سوال امتحانی از فصل سوم پایه هشتم و پرسش و پاسخ
تاریخ شروع: 1400/10/10

حل یه نمونه سوال امتحانی از فصل سوم پایه هشتم و پرسش و پاسخ

بررسی تشریحی یک نمونه سوال ریاضی از فصل یک و دو
تاریخ شروع: 1400/10/9

بررسی تشریحی یک نمونه سوال ریاضی از فصل یک و دو

بررسی تشریحی یک نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی
تاریخ شروع: 1400/10/9

بررسی تشریحی یک نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی

کلاس رفع اشکال ریاضی پایه هشتم
تاریخ شروع: 1400/10/8

کلاس رفع اشکال ریاضی پایه هشتم

کلاس رفع اشکال پایه هشتم
تاریخ شروع: 1399/10/22

کلاس رفع اشکال پایه هشتم

حل یه نمونه سوال از فصل سوم  به همراه پرسش و پاسخ
تاریخ شروع: 1400/10/10

حل یه نمونه سوال از فصل سوم به همراه پرسش و پاسخ

حل یه نمونه سوال امتحانی از فصل سوم پایه هشتم و پرسش و پاسخ
تاریخ شروع: 1400/10/10

حل یه نمونه سوال امتحانی از فصل سوم پایه هشتم و پرسش و پاسخ

بررسی تشریحی یک نمونه سوال ریاضی از فصل یک و دو
تاریخ شروع: 1400/10/9

بررسی تشریحی یک نمونه سوال ریاضی از فصل یک و دو

بررسی تشریحی یک نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی
تاریخ شروع: 1400/10/9

بررسی تشریحی یک نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی

کلاس رفع اشکال ریاضی پایه هشتم
تاریخ شروع: 1400/10/8

کلاس رفع اشکال ریاضی پایه هشتم

کلاس رفع اشکال پایه هشتم
تاریخ شروع: 1399/10/22

کلاس رفع اشکال پایه هشتم

اخبار و بلاگ

ریاضی یعنی

ریاضی یعنی

معنای ریاضیات

تماس با ما

  • add_location

  • phone

    0